In Noticias

Órgano de contratación: Departament de Territori i Sostenibilitat
Fecha de publicación: 12/03/2018 08:40h
Descripción:– EXPEDIENT PTOP-2018-141 (SC-CRB-17043)
Ferm. Reforçament del ferm de la carretera B-224 del PK 1+920 al 10+650. Pla de ferms sostenibles. Tram: Capellades ¿ Piera

– EXPEDIENT PTOP-2018-106 (SC-CRT-17042)
Ferm. Reforçament del ferm de la carretera TP-7013 del PK 0+000 al 15+300. Pla de ferms sostenibles. Tram: Alforja – La Selva del Camp

Para más información, acceda a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/anouncementDetails.do?reqCode=view&tsId=19788485&anouncementId=30083451

Recent Posts

Dejar un comentario

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search

X